jQuery Carousel
Aktualnie przeglądasz: ZAKOŃCZONE

Internacjonalizacja Wschodniego Klastra ICT

 

Projekt współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego

 

Program Operacyjny Inteligentny Rozwój na lata 2014-2020

Oś Priorytetowa 2 Wsparcie otoczenia i potencjału przedsiębiorstw do prowadzenia działalności B+R+I

Działanie 2.3 Proinnowacyjne usługi dla przedsiębiorstw

Poddziałanie 2.3.3 Umiędzynarodowienie Krajowych Klastrów Kluczowych

> CZYTAJ WIĘCEJ