jQuery Carousel

CERTYFIKATY

 

Wschodnia Agencja Rozwoju posiada wdrożony system zarządzania jakością potwierdzający spełnienie wymagań normy PN-EN ISO 9001:2015-10 w zakresie świadczenia usług rozwojowych doradczych i szkoleniowych.

Wschodnia Agencja Rozwoju jest wpisana do Bazy Usług Rozwojowych.