jQuery Carousel

DANE REJESTROWE

 

Wschodnia Agencja Rozwoju Sp. z o.o.

ul. Pana Balcera 6/148

20-631 Lublin

 

Wpisana do rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego prowadzonego przez Sąd Rejonowy Lublin-Wschód w Lublinie z siedzibą w Świdniku, VI Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sadowego, pod numerem KRS: 0000368038.

Data rejestracji w Krajowym Rejestrze Sądowym: 14.10.2010

 

NIP: PL5632405254

REGON: 060687125