jQuery Carousel

Meta Platforma WKICT

 

Projekt współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego

 

  • Program Operacyjny Inteligentny Rozwój
  • Oś Priorytetowa 2 Wsparcie otoczenia i potencjału przedsiębiorstw do prowadzenia działalności B+R+I
  • Działanie 2.3 Proinnowacyjne usługi dla przedsiębiorstw
  • Poddziałanie 2.3.7 Rozwój potencjału koordynatorów Krajowych Klastrów Kluczowych

 

Lider projektu: Wschodnia Agencja Rozwoju Sp. z o.o. – Koordynator Wschodniego Klastra ICT
Instytucja Pośrednicząca: Polska Agencja Rozwoju Przedsiębiorczości

 

Cel projektu: 
Rozwój potencjału koordynatora Wschodniego Klastra ICT w zakresie zarządzania Klastrem, mający
przyczynić się do rozszerzenia jego oferty w zakresie innowacyjnych produktów i usług oferowanych w
szczególności członkom Klastra poprzez, stworzenie, zainstalowanie i udostępnienie oprogramowania tworzącego Meta Platformę.

 

Na Meta Platformie będą tworzone i uruchamiane następujące usługi:

Usługa 1 – Usługa dostępu do aplikacji zarządzania projektami zarówno w podejściach (metodologiach) zwinnych (Agile) jak i klasycznych typu waterfall z widokami tablic KANBAN i wykresu Gantt’a.
Usługa 2 – Usługa dostępu do aplikacji do obsługi wideokonferencji, technologii VoIP z zintegrowanym komunikatorem internetowym.
Usługa 3 – Usługa dostępu do aplikacji w postaci systemu portalowego klasy DXP (Digital Experience Platform) łączącym funkcje wielokanałowego (multichannel) zarządzania treścią, doświadczeniem użytkownika, procesami obsługi, informacją produktową.
Usługa 4 – Usługa dostępu do aplikacji ecommerce B2B oferującej dla klientów B2B funkcje wielokanałowego (multichannel) zarządzania treścią, doświadczeniem użytkownika, procesami obsługi, informacją produktową, procesami zakupu i sprzedaży.
Usługa 5 – Usługa dostępu do aplikacji oferującej zarządzanie plikami i dokumentami w chmurze. Aplikacja ma pozwalać przesyłać pliki współdzielić je z innymi użytkownikami oraz otrzymywać powiadomienia. Pliki oznaczone są regułami i parametrami, takimi jak fizyczna lokalizacja, grupa użytkowników, właściwości plików, typy plików. Wskazane parametry pozwalają w pełni kontrolować dostęp do danych.
Usługa 6 – Usługa dostępu do aplikacji oferującej zarządzanie procesami (workflow management) w tym również obiegu dokumentów wraz z edytorem procesów wykorzystującym notację BPMN.
Usługa 7 – usługa internetowa zaprojektowana, aby pomóc grupom we wspólnych, zorientowanych na konsensus procesach podejmowania decyzji. Aplikacja ułatwia zapraszanie interesariuszy z różnych grup zajmujących się konkretnym problemem, którzy następnie tworzą otoczenie, które umożliwia podjęcie decyzji uwzględniającej wszystkie prezentowane stanowiska poprzez zachęcanie do udziału w dyskusji,
uzasadniania swoich poglądów, wzajemnego komentowania opinii i głosowania.
Usługa 8 – Usługa dostępu do aplikacji klasy LXP (Learning Experience Platform) platformy edukacyjnej z wbudowanym modułem sztucznej inteligencji (AI) dla indywidualnego trybu nauki.
Usługa 9 – Usługa dostępu do platformy crowdfundingowej (Finansowanie społecznościowe) pozwalającej na pozyskanie funduszy w sieci Internet na projekty badawczo-rozwojowe.
Usługa 10 – Usługa dostępu do uniwersalnej platformy IoT (Internetu Rzeczy) pozwalającej na zarządzanie heterogenicznymi zestawami urządzeń IoT, zbieranie i udostępnianie danych.
Usługa 11 – Usługa dostępu do zestawu narzędzi dla projektów B+R wymagających analizy danych wykorzystująca współczesne popularne narzędzia do zbierania, eksploracji i prezentacji danych w tym danych NoSQL.
Usługa 12 – Usługa dostępu do zestawu narzędzi dla projektów B+R wymagających zastosowania uczenia maszynowego, metod statystycznych i badań eksploracyjnych w celu uzyskania wiedzy i wnioskowania, które są pomocne w podejmowaniu decyzji . Na tej usłudze niezbędne są umiejętności z zakresu programowania i wykorzystania narzędzi obliczeniowych.

 

Planowane efekty realizacji projektu:

Wzrost potencjału gospodarczego oraz innowacyjności Klastra, w tym m.in.:

Wzrost liczby transferów wiedzy dokonanych w obrębie klastra lub wspólne projekty B+R. Wzmocnienie potencjału koordynatora Krajowego Klastra Kluczowego WKICT (a przez to jego członków,w tym przedsiębiorstw) w zakresie:

1. Przyciągania start`upów i scale`upów do udziału w działalności Klastra.

2. Włączania innowacyjnych rozwiązań technologicznych do przedsiębiorstw działających w różnych
branżach.

3. Rozwijania ponadprzeciętnej skali współpracy w zakresie B+R pomiędzy przedsiębiorcami oraz z
jednostkami naukowymi.

4. Wzmacniania konkurencyjności członków Klastra.

5. Atrakcyjności Klastra jako potencjalnego partnera w projektach badawczych krajowych i międzynarodowych.

6. Poszerzenia obszarów współpracy z jednostkami samorządowymi o wspólne rozwiązywanie
problemów lokalnych wymagających przeprowadzenia badań.

 

Okres realizacji projektu: 01/07/2021 – 31/12/2023