jQuery Carousel

Projekt współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego

 

Regionalny Program Operacyjny Województwa Lubelskiego na lata 2014-2020

Oś priorytetowa 3 Konkurencyjność przedsiębiorstw

Działanie 3.4 Dostosowanie oferty IOB do potrzeb rynku

→ CZYTAJ WIĘCEJ