jQuery Carousel

Platforma współpracy dla podmiotów gospodarczych wchodzących w skład Wschodniego Klastra ICT

 

Twój pomysł, europejskie pieniądze

 

zestawienie

Projekt współfinansowany ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego
w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Lubelskiego na lata 2007-2013

 

Oś Priorytetowa 2. Infrastruktura ekonomiczna

Działanie 2.3 Wsparcie instytucji otoczenia biznesu i transferu wiedzy (schemat A)

 

Beneficjent: Wschodnia Agencja Rozwoju Sp. z o.o.

Instytucja pośrednicząca: Lubelska Agencja Wspierania Przedsiębiorczości

 

Cel projektu: Wzmocnienie pozycji konkurencyjnej przedsiębiorstw działających w ramach Wschodniego Klastra ICT poprzez udostępnienie im innowacyjnych usług umożliwiających współpracę on line

 

Okres realizacji projektu: 01.04.2011 – 30.01.2013