jQuery Carousel

Szczęśliwy maluch, aktywna mama

 

Projekt współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego

 

Program Operacyjny Kapitał Ludzki

Priorytet I. Zatrudnienie i integracja społeczna

Działanie 1.5 Wspieranie rozwiązań na rzecz godzenia życia zawodowego i rodzinnego

 

Lider projektu: Wschodnia Agencja Rozwoju Sp. z o.o.

Partner projektu: Łukasz Wielec Maat Consulting

Instytucja pośrednicząca: Ministerstwo Pracy i Polityki Społecznej

 

Cel projektu: Wzrost o 38 liczby osób z m.st. Warszawy, które powróciły na rynek pracy po przerwie związanej z urodzeniem i/lub wychowaniem dziecka poprzez zorganizowanie dla ich dzieci opieki w formie opieki w żłobku.

 

Zadania realizowane w ramach projektu:

  1. Adaptacja i wyposażenie lokalu na potrzeby żłobka
  2. Przygotowanie pracy żłobka
  3. Regularna działalność żłobka

 

Okres realizacji projektu: 01.06.2013 – 31.12.2014