jQuery Carousel

WSCHODNI KLASTER ICT

 

Wschodnia Agencja Rozwoju Sp. z o.o. jest koordynatorem Wschodniego Klastra ICT, który powstał w Lublinie 1 czerwca 2007 roku. Misją Wschodniego Klastra ICT jest zapewnienie przywództwa i koordynacji działań w silnej i elastycznej grupie organizacji takich, jak przedsiębiorstwa, organizacje pozarządowe, uniwersytety czy ośrodki badawcze, jak również ułatwianie ich kooperacji z lokalnymi władzami we wschodniej Polsce.

 

Obecnie klaster zrzesza ponad 100 członków, do których zaliczają się organizacje pozarządowe, przedsiębiorstwa, uniwersytety oraz ośrodki badawcze. Obszary zainteresowania Wschodniego Klastra ICT są zgodne z obszarami działania i zainteresowania członków, co zapewnia płynną komunikację w ramach klastra, osiąganie przez klaster jego celów, a także dobrą znajomość potrzeb i oczekiwań sektora biznesowego w regionie. Poszczególne obszary zainteresowania klastra to: technologie 3D, energia i odnawialne źródła energii (w szczególności w zakresie SmartGrid), ICT w edukacji i szkolnictwie wyższym, sektor ICT we współpracy z lokalnymi władzami i administracją, jak również sektor usług komunikacji (np. telekomunikacji) i mediów.

 

Nasza wizja i kompetencje

Aktywności podejmowane przez Wschodni Klaster ICT pozostają w zgodzie z wizją klastra:

– bycia nowoczesną, atrakcyjną dla członków, partnerów i odbiorców organizacją biznesową, która ułatwia wdrażanie innowacyjnych inicjatyw z zakresu Badań i Rozwoju,

– bycia rozpoznawalnym na lokalnym, krajowym i międzynarodowym poziomie,

– bycia środowiskiem integrującym biznes i organizacje badawcze, zapewniającym członkom wsparcie ze strony lokalnych władz i międzynarodowych partnerów z sektora ICT.

 

Więcej informacji na stronie internetowej Klastra:

www.ecict.eu