jQuery Carousel

Wsparcie doradcze branży medycznej

 

Projekt współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego

 

Program Operacyjny Kapitał Ludzki

Priorytet VIII. Regionalne kadry gospodarki

Działanie 8.1 Rozwój pracowników i przedsiębiorstw w regionie

Poddziałanie 8.1.1 Wspieranie rozwoju kwalifikacji zawodowych i doradztwo dla przedsiębiorstw

 

Lider projektu: Wschodnia Agencja Rozwoju Sp. z o.o.

Instytucja pośrednicząca: Urząd Marszałkowski Województwa Lubelskiego

Cel projektu: Wzrost konkurencyjności 4 mikroprzedsiębiorstw z województwa lubelskiego, działających w branży medycznej, poprzez kompleksowe wsparcie doradcze.

 

Zadania realizowane w ramach projektu:

  1. Doradztwo w zakresie zarządzania finansami przedsiębiorstwa
  2. Doradztwo w zakresie marketingu przedsiębiorstwa
  3. Doradztwo proinnowacyjne w zakresie nowoczesnych technik fizjoterapii

 

Okres realizacji projektu: 01.04.2013 – 31.03.2014