jQuery Carousel

Wsparcie doradcze lubelskiej przedsiębiorczości

 

Projekt współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego

 

Program Operacyjny Kapitał Ludzki

Priorytet VIII. Regionalne kadry gospodarki

Działanie 8.1 Rozwój pracowników i przedsiębiorstw w regionie

Poddziałanie 8.1.1 Wspieranie rozwoju kwalifikacji zawodowych i doradztwo dla przedsiębiorstw

 

Lider projektu: Wschodnia Agencja Rozwoju Sp. z o.o.

 

Partnerzy projektu:

Stowarzyszenie Rozwoju Społeczno-Gospodarczego „Wiedza”

Stowarzyszenie Rozwoju „Innowacje”

Instytucja pośrednicząca: Urząd Marszałkowski Województwa Lubelskiego

 

Cel projektu: Wzrost konkurencyjności 55 mikroprzedsiębiorstw z województwa lubelskiego, działających w kluczowych dla rozwoju Lubelszczyzny branżach, poprzez kompleksowe wsparcie doradcze.

 

Zadania realizowane w ramach projektu:

  1. Doradztwo w zakresie wymogów formalnych prowadzenia działalności gospodarczej
  2. Doradztwo w zakresie marketingu przedsiębiorstwa
  3. Doradztwo w zakresie zarządzania finansami przedsiębiorstwa
  4. Doradztwo w zakresie nawiązywania zagranicznych stosunków gospodarczych
  5. Doradztwo w zakresie efektywności energetycznej przedsiębiorstwa

 

Okres realizacji projektu: 01.07.2013 – 30.09.2015